Όταν πραγματοποιήσετε την εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μου στο chat κάτω δεξιά για να σας ενεργοποιήσω τον λογαριασμό σας.