Αρχικές Πληροφορίες για το Bitcoin

Οσα πρέπει να γνωρίζετε για το bitcoin 

Ποιές είναι οι έννοιες για το ψηφιακό νόμισμα που δεν ανήκει σε καμία χώρα, κυβέρνηση, εταιρεία ή πρόσωπο, δεν έχει σύνορα και δεν ελέγχεται. Δείτε τις ερωτήσεις και απαντήσεις παρακάτω.